AviationEU Supplies and Services-Home

 

AviationEU Προμήθειες & Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. (πρώην Eurowings Αεροπορικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε)

Διακριτικός Τίτλος: AviationEU Supplies & Services (πρώην Eurowings Aviation & Consulting Ltd.) 
Ημερομηνία & Τόπος Σύστασης: Ιούλιος 2000, Αθήνα.
Νομική Μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Εταιρικό Κεφάλαιο: 120.000 ΕΥΡΩ
Έδρα: Χολαργός, Αθήνα
Αριθμός Καταχώρισης Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η): 3873901000
Δραστηριότητες: Προμήθειες Αεροπορικών και Βιομηχανικών Υλικών, Πωλήσεις Αεροσκαφών, Τεχνική Υποστήριξη για Υπηρεσίες Συντήρησης Αεροσκαφών & Γενικής Επισκευής Κινητήρων/Ελίκων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Πληροφορικής.

Η εταιρεία AVIATIONEU Προμήθειες & Υπηρεσίες (με διακριτικό τίτλο, AviationEU Supplies & Services) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000 ως Eurowings Αεροπορικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. με σκοπό την ανάπτυξη μίας σειράς υπηρεσιών για πελάτες στην Ελλλάδα και το εξωτερικό, όπως αυτές της εκπαίδευσης χειριστών ελαφρών αεροπλάνων, βελτίωσης της πτητικής τους εμπειρίας (Hour Building), υπηρεσιών συμβουλευτικής και πληροφορικής, αεροφωτογράφισης καθώς και εμπορίας αεροπορικών υλικών και τεχνικής υποστήριξης. Μαζί με την εταιρεία AVIATIONEU Εκπαιδευτικά Συστήματα & Υπηρεσίες (πρώην Eurowings Aviation Training Services) αποτελούν σήμερα τον Όμιλο Εταιρειών AviationEU. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες του Ομίλου παρακαλούμε επισκεφθείτε τη Διαδικτυακή Πύλη του Ομίλου (AviationEU Group Portal). Στην Πύλη μπορείτε επίσης να δείτε πληροφορίες για πολιτικές όπως αυτή για την προστασία δεδομένων (GDPR).

Σήμερα η εταιρεία AviationEU Supplies & Services αποτελεί το παλαιότερο αλλά και το σημαντικότερο μέλος του Ομίλου από πλευράς κύκλου εργασιών με τις εξαγωγές υλικών και προϊόντων να υπερβαίνουν το 90% του τζίρου της. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνετέλεσαν στις υψηλές επιδόσεις της εταιρείας οι κυριότεροι των οποίων περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.

Φιλοσοφία Αγορών Μιας Στάσης (One Stop Shop Philosophy). Σεβόμαστε πλήρως τη σημασία για τους πελάτες μας να βρίσκουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα προϊόντα/υλικά που χρειάζονται. Για το λόγο αυτό, έχουμε αναπτύξαμε και λειτουργούμε τη δική μας πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου (Διαδικυακή Πλατφόρμα Προμηθειών, www.ecommerce.aviationeu.supplies), εμπλουτίζουμε συνεχώς το προσφερόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας με νέα προϊόντα, τα ομαδοποιούμε σε οικογένειες προϊόντων (όποτε είναι δυνατόν) και παρέχουμε πληροφορίες αναφοράς που συλλέγονται από τους προμηθευτές μας και άλλες πηγές για την ενημέρωση των πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πλατφόρμα, ανατρέξτε στην ενότητα Προμήθειες. Με περισσότερους από 15.000 κωδικούς αναφοράς (SKU) που αντιστοιχούν σε μια εκτεταμένη γκάμα υλικών και προϊόντων που προέρχονται από περισσότερους από 400 προμηθευτές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των δικών μας επώνυμων σειρών προϊόντων (AVIATIONEU NEW ERA), η AviationEU Supplies & Services σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες προμηθειών για ένα μεγάλο εύρος αεροπορικών και βιομηχανικών εφαρμογών.

Αξιόπιστοι Προμηθευτές. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επιλογή των προμηθευτών μας καθώς οι ανταγωνιστικές τιμές δεν αρκούν εάν δεν συνοδεύονται από ποιοτικά προϊόντα. Είναι η σχέση ποιότητας και τιμής που παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην επιλογή του προϊόντος και στην τοποθέτηση της παραγγελίας.

Οικονομικά Αποδοτικές Προμήθειες. Εκτός από επώνυμα προϊόντα πολυάριθμων κατασκευαστών, έχουμε αναπτύξει τις δικές μας σειρές υλικών και προϊόντων με τον διακριτικό τίτλο AVIATIONEU NEW ERA για έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ειδών σε διαφορετικές κατηγορίες, από υλικά στερέωσης έως μέταλλα, σωλήνες, ακουστικά για να αναφέρουμε μόνο μερικά. Προέρχονται απευθείας από πιστοποιημένους κατασκευαστές, συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και παρέχουν οικονομικά αποδοτικές λύσεις σε σύγκριση με τα αντίστοιχα άλλων κατασκευαστών.

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης & Υποστήριξης Πελατών. Η υποστήριξη αρχίζει πριν από τις πωλήσεις και εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια τοποθέτησης και επεξεργασίας της παραγγελίας καθώς και μετά την πώληση. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε και να δημοσιεύσουμε στη Διαδικυακή μας Πλατφόρμα Προμηθειών οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες που θα βοηθούσαν τους πελάτες μας να επιλέξουν τα προϊόντα που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους, να οργανώσουμε τις παραγγελίες και τις αποστολές με σκοπό τις ταχύτερες δυνατές παραδόσεις των παραγγελθέντων αγαθών, να παρέχουμε πληροφορίες ή διευκρινίσεις για την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην εφαρμογή τους ή να διαχειριστούμε τυχόν επιστροφές σε σπάνιες περιπτώσεις δυσλειτουργιών του προϊόντος. Όλα αυτά μαζί με ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναφορών και εγγράφων που περιλαμβάνει αναφορές παραγγελιών, καταστάσεις λογαριασμού πελατών, ηλεκτρονικά τιμολόγια και κιβωτολόγια κ.λπ.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στο πλαϊνό μενού για να επισκεφτείτε τη Διαδικυακή μας Πλατφόρμα Προμηθειών και τους άλλους ιστότοπους AviationEU.

Submitted by aveuadmin on Tue, 01/04/2022 - 19:48