Παρόλο που ο Όμιλος Εταιρειών AviationEU, και οι εταιρείες AviationEU Supplies & Services και AviationEU Training Systems and Services που τον απαρτίζουν, δίνουν μεγάλη έμφαση στην ενημέρωση και διατήρηση της ορθότητας του δημοσιευμένου περιεχομένου σε αυτόν και στους άλλους επίσημους AviationEU ιστότοπους και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (ecommerce) και εκπαίδευσης από απόσταση (elearning), δεν προβαίνουν σε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα αυτού του περιεχομένου και συνεπώς δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε εξάρτηση ή οποιεσδήποτε ενέργειες ή αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε αυτό το περιεχόμενο. Επιπρόσθετα, η χρήση των πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου και εκπαίδευσης από απόσταση από οποιοδήποτε χρήστη (επισκέπτη ή καταχωρημένο) ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ότι ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί με όλους τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας της αντίστοιχης πλατφόρμας, όπως και τις εκάστοτε ενημερώσεις/τροποποιήσεις τους από την αρμόδια εταιρεία AviationEU.

Submitted by aveuadmin on Thu, 01/06/2022 - 08:56